THE EVOLUTION OF PARADIGMS OF HEREDITY AND DEVELOPMENT AND THEIR LEADING ROLE IN DESIGNING OF INNOVATIVE BREEDING TECHNOLOGIES

В.А. Драгавцев, С.И. Малецкий

Abstract


The increasing role of the epigenetic paradigm in developing new concepts in the fields of heredity, development and genotypic variability of organisms and its significance for designing new breeding technologies is shown. An analysis of the history of paradigm changes in the science of heredity is presented. A new important phenomenon of the epigenetic organization of quantitative characters – changes in the spectrum of genes controlling a defined character upon changes in a limiting factor of the environment – is described. This new idea about the nature of eco-genetic “design” of productivity components allows predicting the effects of interactions between genotypes and their environments, the appearance of transgressions, the ecologically dependent heterosis, the displacements of quantitative character dominance, the sings and levels of genotypic correlations in different environments, and other quantitative characteristics of importance for smart and effective engineering of new crop varieties having high productivity, steadiness and quality.

Keywords


mendelism, paradigms of inheritance and development, pelorism, eco-genetic nature of quantitative characters, epigenetics, polygens, QTL

References


Anokhin P.K. Uzlovye Voprosy Teorii Funktsionalnykh Sistem. Moscow: Nauka; 1980. (In Russ.)

Arshinov V.I., Budanov V.G. [The role of synergetics in formulating of a new picture of the World]. In: Vyzov Poznaniyu. Strategii Razvitiya Nauki v Sovremennom Mire. Moscow: Nauka, 2004. 386 p. (In Russ.)

Astaurov B.L. Nasledstvennost i Razvitiye. Moscow: Nauka; 1974. 359 p. (In Russ).

Baranov V.S., Baranova Ye.V., Ivashenko T.Ye., Aseyev M.V. Genom Cheloveka i Geny Predraspolozhennosti. (Vvedeniye v Reproduktivnuyu Meditsinu). Saint Petersburg: Intermedika; 2000. (In Russ.)

Belousov L.V. [Morphogenesis, morphomechanics, and genome]. Vestnik VOGiS, 2009;13(1):29-35. (In Russ.)

Bogdanova Ye.D., Makhmudova K.Kh. Epigenetika Myagkoi Pshenitsy. Almaty; 2012. 106 p. (In Russ.)

Vavilov N.I. [Critical review of the modern status of genetic theory of breeding of plants and animals]. In: Vavilov NI. Zakon Gomologicheskikh Ryadov v Nasledstvennosti i Izmenchivosti. Leningrad: Nauka; 1987. p. 224-246. (In Russ.)

Vavilov N.I. Izbrannye Trudy Tom 5. Moscow-Leningrad; 1965. p. 275. (In Russ.)

Vanyushin B.F. [Materialization of epigenetics, or small changes with big consequences]. Khimiya i Zhizn 2004;(2):32-37. (In Russ).

Vasilyev A.G. Epigeneticheskye Osnovy Fenetiki: Na Puti k Evolutsionnoy Meronomii. Yekaterinburg; 2005. 640 p. (In Russ.)

Galitskiy V.A. [A hypothesis about the mechanism of the initiation of de novo DNA methylation by small RNA and of allelic exclusion]. Tsitologiya. 2008;50(4):277-86. (In Russ.)

Golubovsky M.D. Vek Genetiki: Evolutsia Idey i Ponyatiy. Saint Petersburg: Borey Art; 2000. 262 p. (In Russ.)

Grishko N.N., Delone L.N. Kurs Genetiki. Moscow: Selkhozgiz; 1938. 354 p. (In Russ.)

Gustaffson A. [Vavilov and parallel variability]. In: Genetika i Blagosostoyanye Chelovechestva. Moscow: Nauka; 1981. p. 40-53. (In Russ.)

Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press; 1976.

Dragavtsev V.A., Sakharov V.I. [On a method of statistical analysis of long-term modificationsin plants populations]. Zhurnal Obshey Biologii. 1972;(6):733-9. (In Russ.)

Dragavtsev V.A., Tsilke R.A., Reyter B.G. et al. Genetica Priznakov Produktivnosti Yarovykh Pshenits v Zapadnoi Sibiri. Novosibirsk: Nauka SO AN; 1984. 230 p. (In Russ.)

Dragavtsev V.A., Litun P.P., Shkel N.M., Nechiporenko N.N. [A model of eco-genetic control of the quantitative characters of plants]. Doklady AN SSSR. 1984;274;(3):720-3. (In Russ).

Dragavtsev V.A. [A new method of genetic analysis of polygenic quantitative characters of plants]. In: Identifitsirovannyi Genofond Rasteniy i Selektsiya. Saint Petersburg: VIR; 2005. p. 20- 35. (In Russ.)

Dragavtsev V.A. [The problems of filling the gaps between genes and characters in modern breeding]. Izvestiya RGAU-MSHA. 2009;(2):110- 22. (In Russ.)

Dragavtsev V.A., Makarova G.A., Kochetov A.A., Kocherina N.V., Mirskaya G.V., Sinyavina N.G. [Some tasks of agrophysical securing of breeding technologies for eco-genetic increasing of productivity and yield of plants]. Agrofizika. 2011;(1):14-22. (In Russ.)

Dragavtsev V.A. [The eco-genetic organization of quantitative characters of plants and the theory of selection indexes]. In: Ekologicheskaya Genetika Kulturnykh Rasteniy. Krasnodar: VNII Risa; 2012. p. 1231-50. (In Russ.)

Dragavtsev V.A. [Lessons from the evolution of plant genetics]. Biosfera. 2012;4(3): 251-62. (In Russ.)

Dragavtsev V.A. [How to aid in sating the humanity]. Biosfera. 2013;5(3):279-90. (In Russ.)

Drize Yu. [From genome to proteome]. Poisk. 2014;(52):6. (In Russ.)

Zhuchenko A.A. [The genetic nature of adaptive potential of cultivated plants]. In: Identifitsirovannyi Genofond Rasteniy i Selektsia. Saint Petersburg: VIR; 2005, p. 36-101. (In Russ.)

Inge-Vechtomov S.G. [Yeast prions and the central dogma of molecular biology]. Vestnik RAN. 2000. 70(4);299-306. (In Russ.)

Kononkov P.F. Ocherk o Razvitii Biologii i Selskohoziaystvennykh Nauk v Sovetskiy Period. Moscow: Rossiyskiy Universitet Druzhby Narodov: 2007. 82 p. (In Russ.)

Korochkin L.I. Biologia Individualnogo Razvitiya. Moscow: Izdatelstvo MGU; 2002. 264 p. (In Russ.)

Kocherina N.V., Dragavtsev VA. Vvedenie v Teoriyu Ekologo-Geneticheskoi Organizatsii Poligennykh Priznakov Rasteniy i Teoriyu Seektsionnykh Indeksov. Saint Petersburg: AFIDon Bosko: 2008. 87 p. (In Russ.)

Kuznetsov V.V., Dmitriyeva G.A. Fiziologiya Rasteniy. Moscow: Izdatelstvo Abris; 2011. 784 p. (In Russ.)

Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Univ. Chicago Press; 1962.

Kackser G. [Kinetic models of development and heredity]. In: Modelirovaniye v Biologii. Moscow: Inostrannaya Literatura; 1963. p. 42-64. (In Russ.)

Lavrov S.A., Mavpodiev Ye.V. [Epigenetic inheritance of characters and its possible role in plans microevolution]. Zhurnal Obschey Biologii. 2003;64(5):403-20. (In Russ.)

Lipton B. Umnye Kletki: Biologiya Ubezhdenii. Izdatelstvo Sofiya; 2011: 224 p. (In Russ.)

Lobashov M.E. Genetika 2nd Ed. Leningrad: LGU; 1967. (In Russ.)

Maletskiy S.I., Melentyeva S.A. Tatur IS, Yudanova SS. Maletskaya EI. [Conservation of hybrid vigor in the apozygotic progeny of sugar beet]. Vestnik NAN Belarusi Agronomicheskiye Nauki. 2013;1:65-72. (In Russ.)

Maletskiy S.I., Roik N.V., Dragavtsev V.A. [The third variability, the types of heredity and the reproduction of plant seeds]. Selskokhoziaystvennaya Biologiya. 2013;(5):3-29. (In Russ.)

Maletskiy S.I. [Geometrical code of life by V. Vernadsky]. Vestnik Ukrainskogo Obschestva Genetikov i Selektsionerov. 2013;11(2):321-48. (In Russ.)

Markel A.L. [Physiological genetics]. Vavilovskiy Zhurnal Genetiki i Selektsii. 2014;18(1):112-24. (In Russ.)

Odum E.P. Ecology. New York: Holt, Rinehart and Winston; 1963.

Panshin B.A. [Breeding of sugar beet]. In: Teoreticheskiye Osnovy Sekektsii Rasteniy Tom 3. Moscow-Leningrad: Gosselkhozizdat; 1937. p. 439-482. (In Russ.)

Ratner V.A. Genetika, Molekulyarnaya Kibernetika. Lichnosti i Problemy. Novosibirsk: Nauka; 2002. 172 p. (In Russ.)

Rakhman M.M., Dragavtsev V.A. [The new approaches to prediction of plant heterosis]. Selskokhoziaystvennaya Biologiya. 1990;(1):3-12. (In Russ.)

Rekombinantnye Molekuly: Znacheniye Dlya Nauki i Praktiki. Moscow: Mir; 1980. (In Russ.)

Riger R, Mikhaelis A. Geneticheskiy i Tsitogeneticheskiy Slovar. Moscow: Kolos; 1967. 607 p.

Rozenberg G.S. [Holism + reductionism: two roads to the temple]. Vestnik RAN. 2014;84(9):830833. (In Russ.)

Savel’ev S.V. Izmenchivost’ i Genialnost’. Moscow; 2012. (In Russ.)

Sverdlov Ye.D. [DNA in the cell: from molecular icon to the problem of what is life]. Vestnik RAN. 2003;73(6):497-505. (In Russ.)

Sverdlov Ye.D. [Does biological reductionism pass away? Then what is next?]. Vestnik RAN. 2006;(8):707. (In Russ.)

Szent-Gyorgyi A. Introduction to a Sub­ molecular Biology. N.Y.-L.: Academic Press; 1963.

Stent G. Molecular genetics: An introductory narrative. San Francisco: W.H. Freeman & Co; 1971. 650 p.

Strunnikov V.A. [The third variability]. Priroda. 1989;(2):17-27. (In Russ.)

Siukov V.V., Kochetkov D.V., Kocherina N.V., Chesnokov Yu.V., Borner A., Lovasser U. [Detection of QTL determining quantitative characters of spring wheat under Middle Volga conditions]. Vestnik Saratovskogo Gosagrouniversiteta Imeni NI Vavilova. 2012;(10):91-94. (In Russ.)

Tolkovyi Slovar po Obshey i Molekulyarnoy Biologii, Obshey i Prikladnoy Genetike, DNKtekhnologii i Bioinformatike Tom 2. Moscow: Akademkniga, Medkniga; 2008. 308 p. (In Russ.)

Waddington K.H. Morfogenez i Genetika. M.: Mir; 1964. (In Russ.)

Waddington K.H. [The main biological concepts]. In: Na Puti k Teoreticheskoy Biologii. Moscow: Mir; 1970. p. 11-38. (In Russ, translated from: Towards Theoretical Biology.)

Haken H. Erfolgsgeheimnisse der Natur Synergetik: Die Lehre vom Zusammenwirken. Deutsche Verlags-Ansalt GmbH, 1992.

[Chemistry of fidelity]. Poisk. 2013;(24):23. (In Russ.)

Chadov B.F. [Epigenetic phenomenology of conditional mutants of Drosophila melanogaster: morphosis and modifications]. In: Epigenetika. Novosibirsk: Nauka SO RAN; 2013. p. 500-33. (In Russ.)

Chesnokov Yu.V., Pochepnya N.V., Borner A., Lovasser U., Goncharova E.A., Dragavtsev V.A. [Eco-genetic organization of quantitative characters of plants and mapping of loci determining the agronomycally-important characters of soft wheat]. Doklady Akademii Nauk. 2008;418 (5):1-4. (In Russ.)

Chesnokov Yu.V., Pochepnya N.V., Kozlenko L.V., Sitnikov M.N., Mitrofanova O.P., Syukov V.V., Kochetkov D.V., Lovasser U., Borner A. [Mapping of QTL determining the agronomicallyimportant characters of spring wheat in different ecological regions of Russia]. Vavilovskiy Zhurnal Genetiki i Selektsii. 2012;16(4/2):970-86. (In Russ.)

Churaev R.N. [About synthesis of epigenes]. Preprint of Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of Academy of Sciences of the USSR. Novosibirsk; 1981. 35 p. (In Russ.)

Churaev R.N. [The applied aspects of epigenetic conception]. Zhurnal Obschey Biologii 1982;43(1):79-87. (In Russ.)

Shabanov D. [Being not limited by paramutations]. Computerra. 2006;(23). (In Russ.)

Engelgardt V.A. Integratism: a way from the simple to the complicated in comprehending life phenomena. Voprosy Filosofii. 1970;(11):103-115. (In Russ.)

Epigenetika Rasteniy: Sbornik Nauchnikh Trudov. Sostaviteli: S.I. Maletskiy, E.V. Levites. Novosibirsk: Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; 2005. 374 p. (In Russ.)

Yudanova S.S. Miksoploidiya Kletochnykh Populyatsiy Sakharnoy Svekly i Yeyo Svyaz s Reproduktivnymi Priznakami. Ph. Theses. Saint Petersburg: VIR; 2004. 126 p. (In Russ.).

Alberts B., Bray D., Lewis R.M., Roberts K.,Watson J. Molecular Biology of the Cells. New York: Garland; 1994. 369 p.70. Alleman M., Doctor J. Genomic imprinting in plants: observation and evolutionary implications. Plant Mol Biol. 2000;43(2-3):147-61.

Bastow R., Mylue J..S, Lister C., Lippman Z., Martienssen R.A., Dean C. Vernalization requires epigenetic silencing of FLC by histone methylation. Nature. 2004;427:164-7.

Borner A., Schulman T., Furste A., Costel H., Lethold B., Roder M.S., Weber W.E. Mapping of quantitative trait loci determining agronomic important characters in hexaploid wheat. Theor Appl Genet. 2002;105:921-36.

Brenton R.G., Kaur A., Gunning D., Zipursky S.L., Rowen .L, Clements J.C. The organization and evolution of the Dipterian and Hymenopterian Down syndrome cell adhesion molecule (Dscam) genes. RNA. 2004; 10:1499-506.

Celotto A.M., Graveley B.R. Alternative splicing of the Drosophila Dscam pre-mRNA temporally and spatially regulated. Genetics. 2001;159:599-608.

Cleland R.E. Oenothera Cytogenetics and Evolution. N.Y.: Acad. Press; 1972. 370 p.

Danchin E., Charmantier A., Champagne F. Beyond DNA: integrating inclusive inheritance into an extended theory of evolution. Nature Rev Genet. 2011;12:475-86.

Dragavtsev V.A. Algorithms of an Eco-genetic Survey of the Gene Fund and Methods of Creating the Varieties of Crop Plants for Yield, Resistance and Quality. Saint Petersburg: VIR; 2002. 41 p.

Dragavtsev V.A., Dragavtseva Ye.V. Mechanisms sustaining displacement of quantitative trait dominance in spring wheat of various geographical regions. Russian Journal of Genetics. 2011;47(5):53- 7.

Durrant A. The environmental induction of heritable change in Linum. Heredity. 1962;17:27-61.

Greval S.S., Moased D. Heterochromatin and epigenetic control of gene expression. Science. 2003;301:798-802.

He Y., Michaels S.D., Amasino R.V. Regulation of flowering time by histone acetylation. Science. 2003; 302:1751-4.

Hurd P.J. The era of epigenetic. Brief Funct Genomics. 2010;9:425-8.

Jablonka E., Lamb M.J. The epigenome in evolution: beyond the modern synthesis. Vestnik VOGiS. 2008; 2:242-54.

Moose S.P., Mumm R.H. Molecular plant breeding as the foundation for XXI century crop improvement. Plant Physiol. 2008;147:969-77.

Nurse P. The end of understanding. Nature. 1997;387:657.

Meyer P., editor. Plant Epigenetics. Leeds: University of Leeds; 2005. 320 p.

Richards A.J. Plant Breeding System. London-N.Y.: Chapman & Hall; 1997, p. 298-333.

Rosenberg A. Darwinian Reductionism, or How Stop Worrying and Love Molecular Biology. Chicago: Univ. Chicago Press; 2006. 272 p.

Schmitz R.J. The secret garden: Epigenetic alleles underlie complex traits. Science. 2014;343:1082- 3.

Sung S., Amasino R.M. Vernalization and epigenetics: how plants remember winter. Curr Opin Plant Biol. 2004;7:4-10.

The Limits of Reductionism in Biology. London: Ciba Foundation; 1997.

Thomas W.T.B. Prospects for molecular breeding of barley. Ann Appl Biol. 2003;142:1-12.

Sinclair T.R. Purcell LC. Is a physiological perspective relevant in a “genocentric” age? J Exper Botany 2005;56:2777-82.
DOI: http://dx.doi.org/10.24855/biosfera.v7i2.56

Refbacks

  • There are currently no refbacks.